FAMILIE OPSTELLING - SYSTEMISCH WERKEN

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan je deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving of relaties.

Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet, hoe je het doet en waarom je dit zo doet. Het is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag wat je belemmert in je groei en ontwikkeling.

Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en een sleutel tot oplossingen. Het gaat uit van bepaalde “opstellingen”. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een bepaald systeem (familie, relatie, organisatie etc).

Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken te ervaren en inzichtelijk te krijgen. Een opstelling werkt met “representanten”. Dit zijn mensen of voorwerpen die personen of elementen (liefde, woede, verlangen, gemis) representeren. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen.

Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Je komt weer in je kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.

 Voorbeelden van dynamieken:

·        Een “last” voor een ander dragen binnen het systeem
·        Iemand volgen die binnen het systeem is buitengesloten of niet erkend
·        Iemand gaat van zijn plek (volgorde wordt verstoord)

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd.

Voorbeelden van symptomen:

·       Fysieke ongemakken
·       Vervormingen van jouw perceptie
·       Angstig zijn
·       Gebrek aan ondernemerschap
·       Doelen niet halen
·       Niet weten wat je wilt
·       Onzekerheid
·       Niet productief zijn
·       Onduidelijke lichamelijke klachten
·       Onrust
·       Extreem verantwoordelijkheidsgevoel